Udstillinger

Udstillinger og projektledelse er en naturlig del af tegnestuens aktiviteter.


Femern Bælt

Den faste forbindelse over Femern Bælt blev vedtaget af Folketinget i foråret 2009, og med kort varsel skulle etableres to små udstillinger på hver ca 100 kvm, som skulle hedde infocentre. På tysk side, i Burg på Femern, blev lagt vægt på information om miljøhensyn under et byggeri og hensyn til borgere og miljø. Danskere på Lolland var mere positive over for selve byggeriet og i Infocenter Rødbyhavn blev lagt vægt på nye muligheder ved en fast forbindelse.

I udstillingens første fase bliver der talt om forbindelse generelt, den politiske vej til beslutning og de mange holdninger til broen.

I anden fase bliver de to modeller, bro og tunnel, mere præcist beskrevet og i de kommende opdateringer vil der blive fokuseret på tunnelprojektet, som er den sandsynlige løsning.

Hans Møller var sammen med arkitekt Philip Egebak, konsulent Henrik Hopstock og journalist Nils Francke udstillingsgruppen som gennemførte de to besøgscentre. Nils Francke del var de journalistiske interview, Henrik Hopstock stod for markedsføring og Philip Egebak for design af udstillingselementer. Hans Møller var ansvarlig for hardware og tilrettelægning af interface, funktionalitet og indhold på skærmene.

Animationerne er programmeret af VerticPortals. Maribo Museum, VisitDanmark og Rambøll er eksterne leverandører til infocentrene udfra udstillingsgruppens vejledninger.

Alt er udført på dansk, tysk og engelsk.

Film

Trafik over
Femern Bælt
En ny region

Danish Crown

Danish Crowns nye superslagteri ved Horsens, designet af Arkitema, blev indviet i maj 2005. En særlig attraktion ved slagteriet er besøgsgangen, hvorfra gæster på slagteriet kan følge alle processer i slagtningen, fra staldene over slagtning til køl, opskæring og afsendelse i kølevogne. Slagteriet er et af verdens største og gør i stor udstrækning brug af robotter hvor det er hensigtsmæssigt.

Tegnestuen blev kontaktet af Danish Crowns informationsafdeling i sommeren 2004 og første opgave var at udarbejde et idekatalog sammen med informationschef Gudrun Andreasen.

Sammen med en medarbejdere, leverandører og ledere fra Danish Crown blev ideerne udviklet til historier som blev beskrevet på plancher, hvoraf mange historier i dag kan læses på Danish Crowns hjemmeside.

Idearbejde til fysiske og interaktive dele var færdigt i december 2004 og frem til maj 2005 var 5 personer beskæftiget på tegnestuen med implementering og tilrettelægning af udstillingens dele, både interaktive og fysiske dele og inventar på besøgsgangen.

Der har været ca 25000 årlige besøgende, som alle har været på en guided tur, som først består af en generel introduktion efterfulgt af ca 1,5 times rundvisning og efterfølgende spørgsmål.

Efterfølgende er udstillingen og de interaktive dele opdateret flere gange af tegnestuen.

Alt er udført på dansk og engelsk.

Her er et direkte link til „Besøg et slagteri“, hvor vi har leveret det meste af indholdet, inkl „Saml en gris“. Mange opdateringer – senest i august 2010.

Vestermølle

Skanderborgs nye kulturseværdighed, som er åbnet i 2010. Tegnestuen har stået for indhold på skærmene og indretning af kornloftet, hvor det virtuelle museum med 12 skærme er indrettet.

Øresund Udstilling, Kastrup Strandpark

I 1995-2001 stod tegnestuen for tilrettelægning og design af udstillingen af den faste forbindelse over Øresund. Projektet bestod af oplæg indretning af udstillingen i en nyopført bygning på ca 1200 kvm i Kastrup lystbådehavn. Tegnestuen stod for projekt-ledelse under opbygningen af udstillingen i en 3 måneders opbygningsfase og derefter løbende opdateringer og vedligeholdelse af udstillingen efterhånden som byggeriet skred frem.

Op mod 100 000 årlige besøgende var der, og udstillingen brugte interaktive medier, som dengang var på et ret tidligt stadie. Der var offentlig adgang til udstillingen mod entre, og der blev lagt vægt på almen information om byggeriet og om områdets historie. Det sidste i samarbejde med Dragør museum. På udstillingen var der også kameraer, hvorfra man kunne følge aktivitet på byggepladsen langt ude på Øresund.

Udstillingen blev også brugt et udstillingsvindue for bygherre og entreprenører, som havde mange specielt interesserede grupper på besøg. Ofte suppleret med et besøg på byggepladserne, som blandt andet var ude på Øresund.

Alt er udført på dansk, svensk og engelsk.

Moesgaard Museum

Skitser til en ny nedgravet museumsbygning placeret i bakkerne umiddelbart nord for det eksisterende museum. Udgangspunkt for arkitektkonkkurrencen.

Storebælt

Dele til udstillingerne i Knudshoved og Halsskov 1990-1998.

Femern Bælt

 

plancher

Danish Crown

 

dc_oversigt

plancher samlengris dc-historie
Plancher Saml en gris
(nyt vindue)
DC's historie
(nyt vindue)

Vestermølle

 

plancher

Øresundsforbindelsen

 

moesgaard


Moesgård museum

 

moesgaard