Den gamle skole

1865–1952

I 1866 blev der bygget skole i Gram ved Skanderborg. Børn fra Stilling og Gram havde hidtil været samlet i Rytterskolen i Stilling. Elevtallet var dengang omkring 70 og rammerne i Rytterskolen blev for trange. Der var behov for en ny skole i landsbyen Gram.

Oprindelig var skolen stråtækt, som det ses på billedet fra 1913. Læreren boede i skolens sydlige ende men der var fælles indgang til skolestuen og lærerens bolig. Først omkring 1900 fik skolestuen sin egen indgang i en tilbygning i nordenden af huset. Skolegården var i starten forsynet med ribber og bomme, så man kunne have gymnastik om sommeren. I 1950'erne blev der anlagt en mindre idrætsplads. I de 97 år Gram skole eksisterede, var skolen 2-klasset. Ældste klassse gik i skole to dage om sommeren og fire dage om vinteren - og omvendt for de yngste klasser. Lærer Jacobsen var på skolen helt fra ca. 1912 til 1952.


1952–

I 1930'erne havde Gram skole samlet omkring 60 elever. På billedet fra 1956 ses lærer Rasmark med ældste klasse. Landsbyen Gram er i dag vokset sammen med Stilling og der er næsten 400 indbyggere i sognet og Stilling skole har mere end 700 elever. Gram skole blev nedlagt i 1963 og elever fra Gram går nu i Stilling Skole, som egentlig ligger i Gram. Lokalhistorisk arkiv i Skanderborg ligger inde med flere informationer.

Siden 1984 har skolen været hjemsted for "Tegnestuen Gram gl. skole" og fra 2006 "Møllers · Grafisk tegnestue ApS", med de samme folk. I den tidligere skolestue hvor der engang sad 30 elever er der i dag plads til 4 moderne grafiske arbejdsstationer.

elever